Bok-slepp

Forfattarsleppet, Bergen 1. – 6. oktober
MANDAG 1. OKTOBER
Kl. 11.00 – 15.00 Bergen Off. Bibliotek
Seminar – Årets barne- og ungdomsbøker presenteres for lærere og bibliotekarer. I samarbeid med Bergen Kommune, seksjon for skole.
Annlaug Auestad, Anna Folkestad, Gro Fykse, Siv Østrem Peersen, Terje Torkildsen, Kristine Tofte og Hanne Bramness.